Altid bæredygtig

Vælg kvalitet, bæredygtighed og godt håndværk. Det skaber en bedre fremtid for dig, mig og vores klode.

Derfor går vi – De Grønne Malere – aktivt op i at minimere vores klimaaftryk og vi går benhårdt efter at reducere plastikforbruget i malerbranchen. Vi arbejder derfor kun med leverandører og samarbejdspartnere, der har høje standarder for klima og miljø.

Vi arbejder bæredygtigt

Maling er én af hovedkilderne til mikroplast i naturen.

De Grønne Malere arbejder aktivt for at reducere plastikforbruget i malerbranchen.

Dagligt værner De Grønne Malere om både mennesker og miljø. Vi stiller krav til både os selv, vores kunder og vores kolleger.

Vores fokusområder er:

Miljøvenlige og bæredygtige produkter

At udføre malerarbejde af høj kvalitet kræver, at vi stiller høje krav til produkterne. Ikke kun til malingen, men også til pensler, gulvlak, spartelmasse, afdækningsmaterialer, arbejdstøj, rengøringsartikler, firmabil mm.

Vi tager derfor aktivt stilling til produkternes livscyklus – alt lige fra råvareindsamling, produktion og affaldshåndtering.

Bedre indeklima og sundere arbejdsmiljø

At anvende bæredygtige materialer er ikke kun til fordel for miljøet og samvittigheden. Det har også stor betydning for indeklima – både mens malerarbejdet står på, men i ligeså høj grad når opgaven er afsluttet.

At anvende bæredygtig maling skaber et bedre indeklima. Når malerarbejdet bliver udført med materialer som er kemikaliefri, astma- og allergivenligt og afgasningsfrie.

Forbrug og genbrug

Vi udforsker løbende, hvilke miljømæssige belastninger som er en del af en opgave eller et produkts livscyklus. Vi kigger på hvilke miljødeklarationer som eksisterer i forløbet fra “fra vugge til grav”.

Det fører naturligvis til at vi jævnlig undersøger, hvorvidt vi kan gøre mere for at mindske eksempelvis forbrug og spild samt øge mulighederne for genbrug og optimering.

FNs verdensmål som forretningsmodel

De Grønne Malere er en af de allerførste danske malervirksomheder, hvis fundament er bygget på FNs verdensmål. Vores mission er nedbringe forbruget af mikroplastik i vores omgivelser imens vi udfører malerarbejde af høj kvalitet.

Hvis du kender til FNs verdensmål, har du nok allerede opdaget, at vores vision henter sit hovedfokus i verdens mål 14 og 15 og vores rodnet er forankret i, 6, 8, 9, 11, 12, 13 og 17.

 

Bæredygtighed

Bæredygtighed er centralt for alt, hvad vi gør.

Vi definerer bæredygtighed – med udgangspunkt i Brundtland Rapporten fra 1987 (også kendt som ”Our Common Future”) som en udvikling:

”Som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare”.

Holistisk bæredygtighed

 Brundtland rapporten ser bæredygtighed som et bredt og holistisk begreb, der både indbefatter miljøet, mennesker og økonomi.  Alle tre områder må være med for, at der kan være tale om bæredygtighed.

I en holistisk (helhedsorienteret forståelse af) bæredygtighed ses der på både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Sådan forstår vi (De Grønne Malere) bæredygtighed.

FN’s Verdensmål

Verdensmålene er skabt af FN og er konkrete måder til at skabe handling, og dermed skabe en bedre verden for alle på vores smukke klode. De er konkrete redskaber til at skabe en bæredygtig verden.

Da vi grundlagde vores virksomhed, valgte vi at gøre Verdensmålene til grundlag for vores virksomhed, fordi vi tror på og vil en bedre nutid og fremtid for alle verdens mennesker og vores planet.

Fordi vores virksomhed er skabt med sit fundament i FN’s Verdensmål, er Verdensmålene tænkt ind i alle led af virksomheden.

I det følgende forklarer vi detaljeret, hvordan vi konkret arbejder med Verdensmålene.

Verdensmålene hænger uløseligt sammen. Derfor vil du se gentagelser i det nedenstående, fordi handling på ét verdensmål, fremmer et andet verdensmål.

Vi værner om livet i havet ved at:

Nedsætte mikroplast forurening i havet.

Det gør vi ved at vælge bæredygtig maling, der er naturbaseret, uden mikroplast og VOC-fri.

Vi bruger primært kvalitetsmalingen Volvox, der er tyskproduceret.

Vi har også mulighed for at bruge andre typer naturbaseret maling.

Nedsætte vandforurening.

Et eksempel er vores nye grundrens, der er mindre skadelig og mere bæredygtig end produkter, som vi tidligere har brugt. Produktet er så godt, at vi endda er blevet forhandlere af det.

Vi benytter så vidt muligt alternativer til plastik i virksomheden.

Her nedsættes muligheden for, at plastikforurening ender i havet.

Det gælder både plastik som afdækning under vores arbejde, men også stoftryk på vores arbejdstøj i stedet for plasttryk.

Vi bruger Schueller Eh’Klar, der er en FSC certificeret virksomhed som leverandør af vores afdækning, valser mm.

Vi værner om livet på land ved at:

 Nedsætte mikroplast forurening på land.

Det gør vi ved som tidligere nævnt at vælge maling, der er naturbaseret og uden mikroplast.

Mikroplast ender også på landjorden, fx i menneskers kroppe. Det kan ske ved, at mikroplast fra plastikmaling på boligens vægge slides af og kan ende i beboernes lunger.

Og når vi bruger mindre plastik i virksomheden, fx til afdækning, minimeres plastforurening også på landjorden.

Skabe bedre indeklima.

Vores naturbaserede maling indeholder ikke mikroplast, er fri for afgasning og VOC fri, dermed skaber den et bedre indeklima. 

Skåne allergikere og astmatikere.

Vores naturmaling er skånsom for allergikere og astmatikere.

Fokus på at øge genbrug og optimering.

Det gør vi fx igennem vores brug, salg og promovering af kvalitetsprodukter, såsom Guldbergs pensler, der er lavet af FSC træ i Danmark. Penslerne holder længe ved den rigtige behandling, som vi gerne underviser vores kunder i, og dermed øger vi genbrug.

Vi har eksempelvis undervist Mellemfolkeligt Samvirkes frivillige i, hvordan de passer på deres bæredygtige pensler. 

Maling genbruges hos os, dvs. hvis der er maling tilbage fra en opgave, genbruger vi den senere eller donerer den til et godt formål. 

Bæredygtig brug af ressourcer.

Det understøtter vi ved fx brug og salg af Guldberg pensler, der bruger FSC træ til deres pensler.

Virksomhedens bil er en hybrid og kører på el, når muligt. Vi er ved at indkøbe vores anden firma bil, og den bliver selvfølgelig også en hybrid.

Vi udvælger med omhu vores partnerskaber for handling.

Vi har forskellige samarbejder og er meget glade for  samarbejdet med fx Plasticchange for at nedsætte plastikforurening. 

Årligt afholder vi World Clean Up Day sammen med Plasticchange. Det er et event, som skaber opmærksomhed og bevidsthed omkring plastikforurening, og som alle kan være en del af. Samtidig skaber dette event konkret renere natur og by omkring os.

Vi har arrangeret og promoveret World Cleanup Day siden vores grundlæggende år i 2019.

Efterfølgende sorterer vi det indsamlede skrald og indleverer det, som kan genbruges det rette sted. 

Vi inviterer skoler, institutioner, foreninger og andre interesserede til at blive samarbejdspartnere for handling, da vi ønsker at udbrede kendskabet til bæredygtighed. 

Fx har vi sponsoreret Team Boldbanen fra Frederiksberg i Sorø, da de deltog i First Lego League, der har fokus på bæredygtigt byggeri. 

Vi henviser til gode forhandlere med fokus på bæredygtighed, fx Havnens Hænder, selvom vi ikke har et formelt samarbejde, da det er vigtigt for os, at bæredygtige initiativer benyttes.

Vi er med til at teste nye bæredygtige produkter.

Et af de nyeste produkter, som vi har testet, er et muligt nyt produkt, der vil kunne erstatte plastikspande til maling med et mere bæredygtigt alternativ.

Vi arbejder også med sociale projekter, der har bæredygtige aspekter, som fx Kofoed Skole.

Kofoed skole kommer og høster æblerne på vores grund ved Oldengaarden gratis, som de laver til most og efterfølgende sælger.

Vores indsats for dette verdensmål er i høj grad en gentagelse af allerede nævnte tiltag.

Fokus på at nedsætte mikroplast forurening.

Det gør vi ved at vælge maling, der er naturbaseret og uden mikroplast. 

Vores produkter og forbrug kommer fra EU.

Vi har fokus på kun at bruge produkter, der er produceret og forarbejdet indenfor EU’s grænser for at undgå klimabelastninger ved lang transport. Fx fremstilles vores maling i Tyskland. 

Vi søger konstant at optimere.

Det gør vi ved at undersøge, hvilke nye og mere miljøvenlige produkter, der skabes. Som nævnt har vi taget en grundrens ind, der er mere miljøvenlig end det produkt, vi brugte tidligere. 

Vi arbejder på at skabe oplysning og uddannelse om klimaindsatsen, og sprede håbet om, at vi alle kan gøre en forskel. Selv i det små.

Fx igennem eventet World Clean Up Day.

Igennem konkrete handlinger og vores opgaver.

Vi har malet det nye grønne kontorfællesskab Læderstræde 20 i København, der huser den grønne tænketank Concito, Plasticchange og flere. Dette øger klimaindsatsen igennem skabelsen af et inspirerende og stærkt grønt kontorfællesskab. 

Vores produkter, arbejdsredskaber og arbejdstøj er bæredygtige, producerede og forarbejdede indenfor EU. 

 Fx er vores arbejdstøj påsyet firmaets logo i hånden i EU, i stedet for påtrykt logo i plast.

Alle vores produkter er kvalitetsprodukter.

Både vores primære maling fra Volvox og Guldberg pensler er udtryk for kvalitetsprodukter. Kvalitetsprodukter holder længere, når de behandles korrekt, og er dermed bæredygtige.

Vores firmabil er en hybridbil, hvor vi kører på el i så høj grad som muligt.

Vores naturbaserede maling er udover dens bæredygtige kvalitet også mere effektiv, da den dækker bedre end konventionel maling. Dermed kan der forbruges mindre maling.

Som nævnt genbruges maling hos os, dvs. hvis der er maling tilbage fra en opgave eller doneres til et godt formål. 

Vi har fokus på at få certificeret vores produkter, sådan at alle led i produktionen er dokumenteret til at være så bæredygtig som mulig. Især søger vi at opnå EU’s Blomsten, Indeklima mærkningen og Cradle 2 Cradle certificeringerne, som vi har vurderet som de bedste certificeringer.  

Vi gør byer og lokalsamfund mere bæredygtige igennem vores arbejde – helt konkret.

Når vi maler med naturbaseret maling, gøres den malede bebyggelse mere bæredygtig. Og dermed byen som helhed.

Vi søger at inspirere byen og lokalsamfundet til større bæredygtighed igennem inspiration og lokale aktiviteter.

Fx deltog vi på Sorø Folkemøde, hvor vi delte vores måde at arbejde på som bæredygtige malere.

Og igennem events som World Cleanup Day.

Vi skaber lokale jobs.

Fx har vi ansat malere og SoMe ansvarlig fra lokalområdet.

Vi gør byen og lokalsamfundet mere inkluderende ved at skabe praktikpladser for ledige, der skal skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet igen. Og ved at skabe inkluderende typer ansættelser såsom fleksjob. Vi har i det hele taget fokus på at gøre jobs mere fleksible til gavn for både de ansatte og virksomheden.

Fx sørger vi for, at vores maler med små børn kun arbejder lokalt. 

Vores ansatte skal give to dage til selvvalgte frivillige formål årligt.

Vi arbejder med socialt bæredygtighed igennem socialt arbejde.

Som nævnt samarbejder vi med Kofoed skole, hvor skolen har et socialt projekt, der betyder, at de kommer og høster æblerne på vores grund ved Oldengaarden gratis, som de forarbejder til æblemost. 

Igennem vores opgaver.

Vi maler skoler med vores naturmaling. Vores første skoleopgave var på Asgård Skolen i Ringsted.

Det skaber et mere bæredygtigt lokalsamfund og by, når bygninger er sundere. Især i skolesammenhæng har dette en positiv effekt, fordi skolebørnene og deres lærere ikke skal opholde sig i rum, hvor afgasning fra maling sker. Som det ellers sker fra konventionel maling i op til 2 år efter påføring af maling.

 

Under dette verdensmål arbejder vi med innovation.

 

Vi er hele tiden opmærksom på at gøre det bedre, når og hvis ny viden og nye produkter kommer frem. Så vi tager innovation ind, når vi bliver opmærksomme på det, hvis det overholder vores kvalitets- og bæredygtighedskrav.

Vi blevet nominerede til SDG Tech Awards i 2020 og 2021 for vores innovative bæredygtige teknologier.

Og vi som nævnt for nylig taget ny teknologi ind, som gør vores arbejde mere bæredygtigt og effektivt. Samtidig har vi mulighed for at sælge disse nye produkter og dermed sprede innovation og skabe mere bæredygtighed.

Vores produkter, emballage, afdækning er produceret indenfor EU og er derfor ikke transporteret langt.

Som nævnt er vi med til at teste nye bæredygtige produkter. Eksempelvis et nyt produkt, der vil kunne erstatte plastikspande til maling med et mere bæredygtigt alternativ.

Anstændige jobs igennem fokus på lønforhold og arbejdsvilkår.

Som nævnt arbejder en af vores malere udelukkende i lokalområdet, da han har små børn, der skal hentes tidligt.

Virksomheden tager imod praktikanter og ansatte på fleksjob vilkår.

Vi har fokus på, at vækst i sig selv ikke er et mål. Målet er bæredygtig vækst.

Fx når vores firma vækster, så skabes der økonomisk bæredygtig vækst, da vi bruger bæredygtige produkter i vores virksomhed såsom vores naturbaserede maling.

Økonomisk vækst skabes hos vores erhvervskunder, der ved valg af vores naturmaling hurtigere kan tage malede rum i brug igen (efter 8 timer). Dette øger effektiviteten i virksomhederne. Samtidig kan det bedre indeklima måske øge væksten endnu mere.

Fx har vi malet for en frisør, der valgte os grundet behov for hurtigt at kunne åbne salonen igen.

Vi skaber anstændigt arbejde ved at skabe et bedre og sundere arbejdsmiljø.

Vores arbejdsmiljø, fx arbejdet med sundere maling, giver vores ansatte bedre liv. En af vores malere beretter, at han ”igen kan smage sin mad”.

 

Under dette verdensmål er det rent vand, der er vores fokus.

 

Vi undlader at forurene vand.

Fx forurener vores naturbaserede maling ikke – hverken med mikroplast eller andre stoffer.

 

Vi arbejder for tiden med en ny teknologi, der kan skabe rent drikkevand. Det glæder vi os til snart at løfte sløret for.

 

Vi kan gøre en forskel - sammen

Denne webside bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på siden. Ved fortsat brug af websiden godkender du brugen af cookies.  Læs mere